Geomatik Mühendisi Burak Can Kara Röportajı

2
1183

1-) Merhaba, Geomatik Mühendisliği ile ilgili sorulara geçmeden önce okuyucularımıza kendinizden bahsedebilir misin?

Merhaba, kendimden kısaca bahsedecek olursam eğer; bunun bu mesleği seçecek kişiler için birer öneri niteliğinde olmasını tercih ederek, bir iki cümle kurmak isterim.Teknolojiyi yakından takip ediyorum ve yazılım ile ilgileniyorum. Ayrıca okumayı ve toplumsal sorunlar üzerinde araştırmalar yapmayı seviyorum. İnsan ile insanın, doğa ile insanın, insan ile toplumun, toplum ile bu toplumların kendilerine oluşturdukları yaşam alanlarının, geçmişten günümüze, nasıl bir ilişki içerisinde olduğunu düşünen, irdeleyen ve inceleyen biriyim. Kısaca, yeniliklerin peşinde, hiç eskimeyecekleri heba etmeden koşan bir insan olmaya çalışıyorum. Bunların dışında Cumhuriyet Üniversitesi mezunuyum, mesleğim dışında da çeşitli web projelerinde(edebiyat, mizah, grafik & tasarım, yazılım vb.) çalışmalarımı sürdürüyorum.

2-) Geomatik Mühendisliği maalesef çok bilinen bir bölüm değil. Bu yüzden bize bölümünüzden bahsedebilir misiniz?

Aslına bakılırsa Geomatik Mühendisliği çok köklü ve tarihi süreç içerisinde karşımıza çıkan en eski mesleklerden biridir. Neden böyle bir cümle kurduğuma mesleğimizin şu tanımıyla açıklık getirebiliriz. Ayrıca bu sayede mesleğimizin neler yaptığını öğrenmiş olacağız.

Geomatik Mühendisliği; yersel ve fotogrametrik yöntemlerle uydu ve bilgisayar teknolojilerinden yararlanarak yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün ülkenin gereksinim duyduğu ve istenilen ölçekteki topografik ve tematik haritalarının üretilmesi, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin oluşturulması, kıta hareketlerinin belirlenmesi, kırsal ve kentsel toprak düzenlemelerinin yapılması, tüm yatırım ve mühendislik hizmetlerinin altyapısının oluşturulması, yeryüzünün dört boyutlu olarak ölçülmesi, haritalanması ve modellenerek gösterimi aşamalarında söz sahibi olan bir mühendislik bilimidir.“Geomatik” sözcüğü; Geodezi + Geoinformatik kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir. Geomatik, coğrafi objelere ait bilgilerin toplanması, depolanması, işlenmesi, analizi, gösterimi ve kullanıma sunulması teknolojisidir. Dünyada en hızlı gelişen sektörler arasında yer alan Geomatik teknolojisinin içerdiği konular arasında Jeodezi, Ölçme, Fotogrametri, Uzaktan Algılama, Küresel Konumlama Sistemleri (GNSS), Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Kartoğrafya yer alır. Geomatiğin teorik temelini ise matematik, fizik, istatistik, astronomi, fiziksel jeodezi ve uydu teknolojisi oluşturmaktadır. Geomatik mühendisliği eğitimi, ülkemizde farklı kurumlarda “Harita Kadastro Mühendisliği”, “Harita Mühendisliği”, “Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği” gibi isimlerle de anılmaktadır.

Mesleğimizin ülkemizde çok bilinmemesinin sebebini, ülkemizde henüz yeni gelişmekte olan bir meslek dalı olarak nitelendirebileceğimiz gibi mesleğimizin çözdüğü temel sorunların, halkın direkt olarak mülaki olduğu meseleler üzerine olmamasından kaynaklanıyor diyerek de açıklayabiliriz. Örneğin bizler, bir kentin imar edilebilmesi veya imarının devam edebilmesi için yapılacak planlarda kullanılmak üzere; halihazır haritalar dediğimiz çeşitli altlıklar üretiriz. Bunlar kullanılarak planlamalar yapılır ve bu yerlerin inşaatları başlar. Halk bu süreci çok yakından takip edemeyebilir. Fakat inşaat sürecini takip edebildiği için inşaat mühendisliği daha nesnel ve bilinen bir meslek olarak karşımıza çıkar. Hayatın daha da içinden bir örnek verecek olursak eğer kullandığınız navigasyon sistemlerinin, araç takip sistemlerinin vb. tüm konuma dayalı sistemlerin temelinde ve en önemli kısımlarında bizlerin olduğunu son kullanıcı anlayamayabilir. Bu gibi örnekleri çoğaltabiliriz.

Ayrıca insanlık tarihinin en eski mesleklerinden biri olduğunu söyledik. Bunu da basit bir dille anlatacak olursak eğer; yeryüzünün insan tarafından kullanılması ve tanınması ile ilgili tanımlayıcı ve kolaylaştırıcı veriler üreten bir mesleğiz. İnsan ve yeryüzü ilişkisinin başladığı dönemlerden beri gelişmeye başlayan mesleğimiz artık günümüzde gelişen bilgisayar teknolojileri ve uydu sistemlerinin dâhil olmasıyla farklı boyutlarda ilerlemeye devam ediyor. Takdir edersiniz ki bu kadar dinamik ve gelişen bir mesleğin, çeşitli dönemlerde farklı isimlerde anılması normal bir süreçtir. Ülkemizde bu üç isimle ifade edilen tüm lisans programları aynı yetki ve yetkinliğe sahiptir. Bunu da son olarak eklemiş olalım.

3-) Önceki sorumuzda da belirttiğimiz gibi bölümünüz çok bilinmiyor. Peki, sizin bu bölümü tercih etmenizde ki sebep neydi?

Mesleği neden seçtiğimle ilgili bu soruya kendimden bahsettiğim kısa paragrafta değindim diyebiliriz. Yeniliklere açık ve kendi ilgi alanımla ilgili birçok uğraşı içinde barındırdığı için tercih ettim. Ayrıca iş olanağı da oldukça tatmin edici diyebilirim.

4-) Harita mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği gibi birçok isimle bölümünüzden bahsediliyor. Bize bu durumdan biraz bahsedebilir misiniz?

Daha önceki sorularınız da bahsettiğimiz gibi Geomatik Mühendisliği teknolojik gelişmelerden ve insan ihtiyaçlarından en çok etkilenen ve kendini yenilemesi gereken meslek dalları arasındadır. Bu da mesleğe konulan ismin mesleğin ihtivasını artık karşılayamaması gibi bir durumu ortaya çıkarıyor ve isimler sürekli değişiyor. “Bu kadar dinamik ve gelişen bir mesleğin, çeşitli dönemlerde farklı isimlerde anılması normal bir süreçtir. Ülkemizde bu üç isimle ifade edilen tüm lisans programları aynı yetki ve yetkinliğe sahiptir.” diyerek durumu açıklamıştık. Artık yeni açılan bölümlerin Geomatik Mühendisliği adı altında açıldığını ve devletin memur alımlarında bu ismi tercih ettiğini (son atamalara bakarak) söyleyelim.

geomatik-muhendisi-burak-kara

5-) Üniversite hayatı boyunca aldığınız Geomatik Mühendisliği eğitiminde bir şeyleri değiştirme fırsatınız olsa bunlar neler olurdu?

Eğitimle ilgili değiştirmek istediğim ilk konu teorik dersler kadar uygulama derslerinin de programa dâhil edilmesi olurdu. Okuduğum üniversitede hocalarımız bunu kendi inisiyatifleri çerçevesinde yapmaya çalıştılar. Fakat asıl değiştirilmesi gereken bu bölümleri tercih eden kişilerin yetkinliğinin; fizik, kimya, biyoloji vb. gibi derslerle değil de gerçekten mesleğe yönelik gerekliliklerle belirlenmesidir.

6-) Her öğrencinin zorlandığı belli başlı dersler oluyor. Peki üniversite hayatınız boyunca sizi en çok zorlayan ders hangisi oldu? 

Ölçme, Koordinat Sistemleri, Jeodezi gibi dersler mesleğimizin karmaşık fakat en önemli, temel derslerindendir. Bu dersler kısmen zordur ve anlaşılması mühendislik formasyonu açısından çok gerekli olan derslerdir.

7-) Herkes araştırdığı bölümün iş imkanlarını da ister istemez merak ediyor. Bu yüzden bize Geomatik mühendisliğinin çalışma alanlarından ve iş imkanlarından bahsedebilir misiniz?

İş imkanlarımız tatmin edici düzeydedir. Çalışma alanları oldukça geniş. Bunu mesleğimizin tanımına bakarak çıkarabiliriz. Bu konuda Yrd. Doç. Dr. Fatih Poyraz’ın Milliyet gazetesine vermiş olduğu bu röportajı okuyarak daha detaylı bir fikir sahibi olabilirsiniz. Röportajı okumak için tıklayın.

8 -) Şuanda KPSS hazırlık sürecindesiniz. Peki bölümünüz atama durumu nedir?

Atama puanlarımız taban olarak 78-83 arasında değişiyor. Şuan 1. ve 2. atamayı net olarak bilemiyorum fakat 3. ve 4. atamada toplam 140-150 civarı bir mühendis alımı yapıldı. Fakat açıktan ilanlarla alan kurumlarda mevcuttur. Siz çabalayın iş sizi bulur inşallah.

9-) Tecrübeleriniz doğrultusunda gelecekte Geomatik Mühendisi olmak isteyen kişilere tavsiyeleriniz neler?

Teknolojiden uzak durmamalarını ve İngilizcelerini iyi düzeyde tutmalarını önerebilirim.

10-) Geomatik Mühendisi olacak kişilerde mutlaka bulunması gerekli dediğiniz özellikler var mı?

Mühendis analitik düşünme yeteneğine sahip olmalı ve yenilikleri yakından takip edebilmeli. İnsanlara ve doğaya karşı sorumluluklarımız bunu gerektiriyor.

11-) Geçmişe dönme gibi bir şansınız olsa hangi bölümü tercih ederdiniz ? Neden?

Kişisel ilgilerimden dolayı yazılım mühendisliğini tercih edebilirim. Eskiden yaygın bir şekilde yoktu. Fakat şu an mevcut mesleğimde de bu ilgimle alakalı olarak birçok iş yapabiliyorum. Bu yüzden mesleğimi seviyorum.

12-) Cumhuriyet üniversitesinde eğitim hayatınızı tamamladınız. Peki Cumhuriyet üniversitesi hem eğitim kalitesi hemde sosyal imkanları ile beklentilerinizi karşıladı mı?

Eğitim olarak yetersiz olduğu durumlar mutlaka olmuştur. Fakat genel olarak bakıldığında eğitim kalitesinin kötü olmadığını düşünüyorum. Özellikle bazı hocalarımızın çalışmalarını ve düşüncelerini mesleğimizin geleceği açısından önemli buluyorum. Hocalarımızın hepsi ülkemizin en iyi üniversitelerinde (İTÜ, YTÜ) öğrenim hayatlarını tamamlamış kişiler. Bu konuda içinizi rahat tutmanız gerektiğini söyleyebilirim.

İlin sosyal imkânları konusu çok göreceli bir konu; bu yüzden bu soru cevap vermesi zor bir sorudur. Fakat benim gibi biriyseniz eğer bir bilgisayar, bir kitaplık, bir masa ve sınırsız internet sizin işinizi görecektir.

13-) Peki sizin gözünüzde Sivas’ta öğrenci olmanın avantajları ve dezavantajları neler?

Sivas karasal bir iklime sahip olduğu için kışları oldukça soğuk geçiyor. Bu yüzden çok fazla dikkatinizi dağıtacak şeyler yapamazsınız ya da bulamazsınız. Bu da derslerinize yoğunlaşmanızda bir etken olabilir. Bunu dezavantaj olarak ya da avantaj olarak değerlendirebilirsiniz. Bunun yanı sıra tarihi dokusu ve kültürü ile bizleri yansıtan bir şehirdir. Bu dokuda ve iklimde yaşamak, bakmayı bilenlere güzel şeyler katacaktır diye düşünüyorum.

14-) Tüm cevaplarınız için teşekkürler. Son olarak tecrübeleriniz doğrultusunda okurlarımıza neler söylemek istersiniz?

Okurlarınızın genellikle gençler olduğunu göz önüne alırsak eğer onlara: Kader gayrete âşıktır, çalışmak her engelin üstesinden gelmek demektir, diyelim. Zamanın kıymetli olduğunu ve yapılacak her işi zamanında yapmanın en kıymetli başarı olduğunu belirtelim. Mesleğimizle ilgili detaylı bilgileri mutlaka araştırsınlar. İlgilerini çekecek bir meslek olduğunu göreceklerdir.
Ayrıca Meslek Hocam’a da gençlere bu fırsatı sunduğu için teşekkür ederim. Selam ve dua ile…

Geomatik Mühendisliği Taban Puan Ve Başarı Sıralaması (2015-2016)

Tavsiye Röportaj : Harita Mühendisi Bilal Oral Röportajı

2 Yorum