Avrupa Birliği İlişkileri 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Avrupa Birliği İlişkileri 2019 Taban Puanları ve Avrupa Birliği İlişkileri 2019 Başarı Sıralamaları konumuzla sizlerle birlikteyiz. Tabloda bulunan taban puanlar ÖSYM’nin açıkladığı puanlardır. Avrupa Birliği İlişkileri 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Üniversite Adı Program Adı Puan Türü Öğr. Şekli Kontenjan 2018 Taban Puanı Başarı Sıralaması İSTANBUL BİLGİ...
Acil Yardım ve Afet Yönetimi 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Acil Yardım ve Afet Yönetimi 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Acil Yardım ve Afet Yönetimi 2019 Taban Puanları ve Acil Yardım ve Afet Yönetimi 2019 Başarı Sıralamaları konumuzla sizlerle birlikteyiz. Tabloda bulunan taban puanlar ösym'nin açıkladığı puanlardır. Acil Yardım ve Afet Yönetimi 2019 Taban Puanları...
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Başarı Sıralamaları ve 2018 Taban Puanları

Paramedik (ATT) 2018 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Paramedik taban puanları diğer adıyla İlk ve Acil Yardım bölümü taban puanları ve paramedik başarı sıralamaları ve diğer adıyla İlk ve Acil Yardım taban puanları. Diğer sağlık bölümlerine göre, örneğin hemşirelik taban puanlarına göre daha düşük....
eşit ağırlık meslekleri

Eşit Ağırlık (TM) Meslekleri 2018

Eşit ağırlık mesleklerinin ortak özelliklerinin başında sözel ve sayısal zekaya ihtiyaç duymaları. Genelde TM bölümü olarak da adlandırılan, eşit ağırlık bölümünde geniş bir meslek grubu bulunmaktadır. Tm Meslekleri arasında size uygun bir meslek bulabileceğine...

Besyo Taban Puanları 2018

Besyo, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun kısaltılmış halidir. Fakültenin amacı evrensel bilim ölçütleri içerisinde spor eğitimi vermektir. Besyo’de Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği, Rekreasyon, Spor Bilimleri, Engellilerde Egzersiz ve Spor...

Çocuk Gelişimi Başarı Sıralamaları ve 2018 Taban Puanları

Bölümün amacı 0 – 18 yaş arasında normal gelişim gösteren özel eğitim gereksinimi olan, korunmaya muhtaç çocuklara, aileye hizmet sunan bireyler yetiştirmektir. Bölüm hem lisans hem de ön lisans programı olarak bulunmaktadır. Ön lisans...

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Başarı Sıralamaları ve 2018 Taban Puanları

Bölüm lisans programı olarak sadece Dokuz Eylül Üniversitesinde yer almaktadır. Bölümün amacı özelde film endüstrisi için canlandırma sanatçıları ve canlandırma konusunda uzman ekipler yetiştirmektir. Öğrenciler medya sektörü içerisinde herhangi bir dalda da çalışabilmektedirler. Öğrenciler...
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Başarı Sıralamaları ve 2018 Taban Puanları

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Başarı Sıralamaları ve 2018 Taban Puanları

Bölümün amacı işçi ve işveren ilişkileri, sosyal güvenlik, endüstriyel demokrasi gibi alanlarda çalışabilecek uzman insanlar yetiştirmektir. Bölüm lisans programı olup eğitim süresi 4 yıldır. Programda hukuk, ekonomi, işletmecilik, sosyal güvenlik, çalışma sosyolojisi ve psikolojisi...

Biyosistem Mühendisliği Başarı Sıralamaları ve 2018 Taban Puanları

Biyosistem mühendisliği mühendislik bilimlerinin biyolojik sistemlere ve süreçlere uygulanmasını sağlar. Bölüm lisans programıdır ve öğrenim süresi 4 yıldır. Bu alandan mezun olan öğrenciler tarımda otomasyon ve yeni gelişen hassas teknolojiler alanlarında çalışma yaparlar. Bitkisel...
Biyomühendislik Başarı Sıralamaları ve 2018 Taban Puanları

Biyomühendislik Başarı Sıralamaları ve 2018 Taban Puanları

Bölümün amacı tıp bilimleri ve mühendislik bölümleri arasında bağlantı kurabilecek teknik eleman yetiştirmektir. Bölüm lisans programı olup eğitim süresi 4 yıldır. Öğrencilere mühendisliğin temel kavramları öğretilirken aynı zamanda biyolojik sistem süreçleri de gösterilmektedir. Öğrenciler...
Biyomedikal Mühendisliği Başarı Sıralamaları ve 2018 Taban Puanları

Biyomedikal Mühendisliği Başarı Sıralamaları ve 2018 Taban Puanları

Bölümün amacı gelişen yaşam standartları ile birlikte insanların daha sağlıklı yaşam sürmesi için sağlık alanında yapılan çalışmaların yürütüldüğü bir bilim dalıdır. Tıbbi bilimlerin mühendislik bilimleri ile birleşmesi sonucu oluşmuştur. Biyomedikal mühendisliğinde tıp alanında yaşanan...
Biyoloji Öğretmenliği Başarı Sıralamaları ve 2018 Taban Puanları

Biyoloji Öğretmenliği Başarı Sıralamaları ve 2018 Taban Puanları

Bölümün amacı orta öğretim ve meslek liselerindeki öğretmen ihtiyacını karşılamak için eğitim ve öğretim yapmaktır. Bölüm lisans bölümüdür ve öğrenim süresi 4 yıldır. Öğretmen adayı öğrencilere Genel Biyoloji, Kimya, Fizik, Biyometri, Jeoloji gibi çok...
Biyoloji Başarı Sıralamaları ve 2018 Taban Puanları

Biyoloji Başarı Sıralamaları ve 2018 Taban Puanları

Biyoloji bölümünün amacı canlıların evrimi ve yeryüzünde dağılımı konusunda ve canlıların anatomisi ve fizyolojisi konularında araştırma yapan uzmanlar yetiştirmektir. Program lisans programıdır ve öğrenim süresi 4 yıldır. Biyoloji bölümünde Botanik, Zooloji, Mikrobiyoloji, Ekoloji gibi...
Biyokimya Başarı Sıralamaları ve 2018 Taban Puanları

Biyokimya Başarı Sıralamaları ve 2018 Taban Puanları

Türkiye’de ilk kez Ege Üniversitesinde açılan bölüm pek çok bilim dalı ile yakından ilişkilidir. Biyokimya, biyolojik sistemlerin organizasyon ve fonksiyonlarını moleküler düzeyde inceler. Canlı yaşamı ile ilgili fizik, kimya, biyoloji gibi bilim dallarının yanı...
Bitki Koruma Başarı Sıralamaları ve 2018 Taban Puanları

Bitki Koruma Başarı Sıralamaları ve 2018 Taban Puanları

Bölüm öncelikle bölgesel ve ulusal bitki koruma sorunlarının çözümüne katkı sağlayan uzmanlar yetiştiren bir bölümdür. Bölümün ana bilim dalları entomoloji ve fitopatolojidir. Entomoloji bitkilere zarar veren böceklerin, akarların ve nematotların tespitini yapar ve bunlarla...
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Başarı Sıralamaları ve 2018 Taban Puanları

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Başarı Sıralamaları ve 2018 Taban Puanları

Teknolojik ve bilimsel gelişmelerin ürünlerinin Türkiye’de Avrasya ülkelerinde kullanımını anlatacak eğitimli ve bilgili kişiler yetiştirmek için açılmış bir bölümdür. Bölümdeki bazı dersler bilgisayar mühendisliği derslerine oldukça yakındır. Ancak işletmelere özgü bilgi işlem ve teknoloji...

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Başarı Sıralamaları ve 2018 Taban Puanları

Teknolojinin çok hızlı bir şekilde ilerlemesi sonucunda bilgisayar ile ilgili açılan bölümlerin sayısı da artış gösterdi. Çok geniş bir alan olan bilgisayar artık sadece bilgisayar mühendisliği ile sınırlı kalmıyor. Bölümün amacı bilgisayar donanımı ve...
Bilim Tarihi Başarı Sıralaması ve 2018 Taban Puanları

Bilim Tarihi Başarı Sıralaması ve 2018 Taban Puanları

Bilim tarihi bölümü tarih boyunca bilimle ve onunla ilgili zihinsel faaliyetlerin gelişmesini ve tarih boyunca bilim geçirdiği evreleri inceler. Programın eğitim süresi 4 yıldır ve lisans programıdır. Bölüm öğrencilerine bilim tarihi, matematik tarihi, ilk...